Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9

/ DATA PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ ROBÓT

09.07.2020 r.

/ wartość całkowita
kontraktu

52 921 333,43 zł

/ DATA ZAKOŃCZENIA ROBÓT ZGODNIE Z KONTRAKTEM

09.04.2024 r.

Aktualności

04/04/2024
Pozwolenie na użytkowanie.
09/02/2024

Roboty branżowe.

12/01/2024
Roboty branżowe.
21/12/2023
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na rondzie DK9.
15/12/2023
Roboty branżowe.

Przedsięwzięcie stanowi element projektu:
„Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA”
dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, o wartości 2 000 000 000,00 zł wydatków kwalifikowanych.

/ nazwa kontraktu

Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9

Opis kontraktu

W ramach zadania przewidziana jest budowa odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP poprowadzonej nowym śladem od węzła Brezelia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 755) do włączenia z istniejącą DK 9 (wylot z Ostrowca w kierunku Rzeszowa) w rejonie miejscowości Jędrzejów, poprzez zaprojektowane skrzyżowanie typu rondo średnie.

Budowa drogi jednojezdniowej o długości 2,569 km o 2 pasach ruchu szerokości po 3,5 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości min. 1,5 m, w tym obustronne opaski bitumiczne o szer. po 0,70 m.

Długość – 2,7 km, w tym: budowa drogi jednojezdniowej o długości 2,6 km
Koszt robót– ok. 52,9 mln złotych
Obecny etap – w trakcie realizacji w systemie Projektuj i buduj.

Cel kontraktu

Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego czyli odcinka drogi klasy GP o długości około 2,56 km łączącego węzeł Brezelia z drogą krajową nr 9 (wylot z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Rzeszowa) w rejonie miejscowości Jędrzejów.

Dzięki tej inwestycji powstanie infrastruktura o wysokim poziomie bezpieczeństwa z równoczesnym ograniczeniem ryzyka zdarzeń drogowych w centrum miejscowości poprzez wyprowadzenie ruchu poza obszary najbardziej wrażliwe na oddziaływania. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa będzie osiągnięte m. in. poprzez optymalny dobór parametrów geometrycznych projektowanej drogi.

Oczekiwanym rezultatem jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

/ zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez GDDKiA oddział w Kielcach

/ konsultant (nadzór)

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno–Inżynierskie PROSTA–PROJEKT (Lider)

BIURO TERENOWE

ul. Żytnia 9

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

/ konsultant (nadzór)

Prokom Construction
Sp. z o.o. (Partner)

/ wykonawca

Fabe Polska Sp. z o.o. (Lider);
SP Sine Midas Stroy Sp. z o.o. (Partner)