Aktualności

CZWARTEK, 11/04/2024
Oddanie do ruchu.
W dniu 11 kwietnia 2024 blisko trzykilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego został oddany do użytkowania. Zmienił się także przebieg drogi krajowej nr 9 i jej oznakowanie na terenie miasta.

Po otwarciu obwodnicy podróżujący przez miasto w relacji od Radomia do Opatowa z ulicy Zagłoby (DK9) wjeżdżają pod wiaduktem na wprost w Aleję 25-lecia Wolności, a następnie dojeżdżają ulicą Jana Piwnika „Ponurego” do węzła Brezelia czyli do początku wybudowanej trasy. Z obwodnicy włączamy się do nowego ronda na istniejącej DK9 (ul. Opatowska). Nowy przebieg DK9 jest znacznie mniej skomplikowany od obecnego. Zmotoryzowani nie muszą wjeżdżać m.in. na wiadukt nad torami, omijają także dwa ronda i skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem na ulicy Sandomierskiej (schemat w załączniku).

Zakres inwestycji

W ramach zadania wybudowany został odcinek jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km. Biegnie ona nowym śladem, od przebudowanego węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej DK9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji wybudowanych zostało sześć obiektów inżynierskich, w tym wiadukt nad drogą powiatową i dwa mosty, przepusty ekologiczne oraz rondo w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę.

Przebudowana została łącznica węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755. Dla tego fragmentu decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została już w ub. roku, ponieważ został on udostępniony kierowcom przed umownym terminem zakończenie inwestycji. Otwarcie węzła Brezelia znacznie ułatwiło komunikację w obrębie miasta i dojazd do budowy. Także od ub. roku kierowcy korzystają w oparciu o tymczasową organizację ruchu z ronda na ul. Opatowskiej. Nowe rondo stanowi bezkolizyjne włączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego odcinka DK9, ułatwi także wyjazd z ul. Wąwozy. W sąsiedztwie ronda wybudowana została zatoka przystosowana do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska np. ekrany akustyczne, instalacje oświetleniowe, odwodnieniowe i kanalizacyjne.

Inwestycja zrealizowana została zgodnie z harmonogramem w systemie projektuj i buduj. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica.

Przedsięwzięcie stanowi element projektu „Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA” dofinasowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), o wartości 2 000 000 000 zł wydatków kwalifikowanych.

CZWARTEK, 04/04/2024
Pozwolenie na użytkowanie.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 04.04.2024 r. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowej blisko 3-kilometrowej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykonawca inwestycji, zgodnie z przepisami, powiadomił z wyprzedzeniem Policję, właściwe samorządy i organy o zamiarze wprowadzenia stałej organizacji ruchu na wybudowanej trasie. Wstępnie planowany termin to 11 kwietnia, a do tego czasu zmienione i odebrane zostanie także oznakowanie nowego przebiegu DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonane zostaną także prace porządkowe.

Obecnie kierowcy podróżujący DK9 przez miasto w relacji od Radomia do Opatowa po przejechaniu ul. Zagłoby pod wiaduktem wjeżdżają łącznicą przez rondo na biegnącą po obiekcie Aleję 3 Maja, następnie po drugiej stronie torów wjeżdżają na kolejnym rondzie w ul. Sandomierską i dalej na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem skręcają w Opatowską.

Po otwarciu obwodnicy podróżujący przez miasto za wiaduktem pojadą na wprost w Aleję 25-lecia Wolności, a następnie dojadą ulicą Jana Piwnika „Ponurego” do węzła Brezelia na początku wybudowanej trasy. Z obwodnicy włączymy się do nowego ronda na obecnej DK9 (ul. Opatowska). Nowy przebieg DK9 będzie znacznie mniej skomplikowany od obecnego.

Zakres inwestycji

W ramach zadania wybudowany został odcinek jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km. Biegnie ona nowym śladem, od przebudowanego węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej DK9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji wybudowanych zostało sześć obiektów inżynierskich, w tym wiadukt nad drogą powiatową i dwa mosty, przepusty ekologiczne oraz rondo w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę.

Przebudowana została łącznica węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755. Dla tego fragmentu decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została już w ub. roku, ponieważ został on udostępniony kierowcom przed umownym terminem zakończenie inwestycji. Otwarcie węzła Brezelia znacznie ułatwiło komunikację w obrębie miasta i dojazd do budowy. Także od ub. roku kierowcy korzystają w oparciu o tymczasową organizację ruchu z ronda na ul. Opatowskiej. Nowe rondo stanowi bezkolizyjne włączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego odcinka DK9, ułatwi także wyjazd z ul. Wąwozy. W sąsiedztwie ronda wybudowana została zatoka przystosowana do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska np. ekrany akustyczne, instalacje oświetleniowe, odwodnieniowe i kanalizacyjne.

Inwestycja zrealizowana została zgodnie z harmonogramem w systemie projektuj i buduj przez konsorcjum firm Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy za 52,9 mln złotych. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica.

Przedsięwzięcie stanowi element projektu „Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA” dofinasowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), o wartości 2 000 000 000 zł wydatków kwalifikowanych.

PIĄTEK 15/03/2024
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakończyły się zasadnicze roboty na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 na odcinku między węzłem Brezelia, a nowym rondem na ulicy Opatowskiej. Zgodnie z harmonogramem w dniu 8 marca 2024 wykonawca inwestycji złożył do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi.

Wykonawca ułożył m.in. wszystkie warstwy nawierzchni, wykonał oznakowanie poziome i pionowe, wybudował drogi dojazdowe i obiekty inżynierskie takie jak mosty, wiadukty, przepusty ekologiczne. W ciągu DK9 wybudowane zostały dwa mosty i wiadukt nad drogą powiatową, kolejne trzy obiekty powstały w ciągu dróg dojazdowych. Przebudowana została łącznica węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755. Dla tego odcinka decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została już w ub. roku, ponieważ został on udostępniony kierowcom przed umownym terminem zakończenie inwestycji. Otwarcie węzła Brezelia znacznie ułatwiło komunikację w obrębie miasta i dojazd do budowy. Także od ub. roku kierowcy korzystają w oparciu o tymczasową organizację ruchu z ronda na ul. Opatowskiej. Nowe rondo stanowić będzie bezkolizyjne włączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego odcinka DK9, ułatwi także wyjazd z ul. Wąwozy. W sąsiedztwie ronda wybudowana została zatoka przystosowana do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska np. ekrany akustyczne, instalacje oświetleniowe, odwodnieniowe i kanalizacyjne.

Wykonawca kontynuuje prace porządkowo-wykończeniowe i wiosenne prace przy porządkowaniu terenów zielonych w pasie drogowym.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonawca przystąpi do wdrażania docelowej organizacji ruchu. Po zakończeniu tego procesu nowy odcinek o dł. ok. 2,7 km zostanie udostępniony kierowcom, co planowane jest w przyszłym miesiącu.

PIĄTEK, 09/02/2024

Roboty branżowe.

W dniu 09.02.2024 roku odbyła się w biurze Inżyniera czterdziesta druga Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w styczniu br.
Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
 • zjazdy do pól z dróg dojazdowych DJ1L i DJ1P;
 • plantowanie, humusowanie terenów między trasą główną a drogami dojazdowymi DJ1L i DJ1P;
 • uzupełnianie nasypów pod pobocza przy drogach dojazdowych DJ1L i DJ1P;
 • korytka skarpowe, odwodnienie przy obiektach W1, M1, MD1, MD2, MD3;
 • czyszczenie wpustów i kanałów na całej inwestycji..
Na dzień 09.02.2024 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

 

 

 

PIĄTEK, 12/01/2024

Roboty branżowe.

W dniu 12.01.2024 roku odbyła się w biurze Inżyniera czterdziesta pierwsza Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w grudniu br.Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
 • plantowanie, humusowanie terenów zielonych po kanale technologicznym i po robotach branżowych wzdłuż dróg dojazdowych DJ1L i DJ2L;
 • zakończono prace związane z kanałem technologicznym;
 • całość robót dotyczących oświetlenia została wykonana;
 • wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK9.
Na dzień 12.01.2024 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
CZWARTEK, 21/12/2023

Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na rondzie DK9.

W dniu 21.12.2023 roku planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na dopuszczeniu ruchu okrężnego na wybudowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej (DK9) z ul. Wąwozy i realizowaną obwodnicą.
Możliwy będzie wjazd na rondo z drogi krajowej nr 9 oraz z ulicy Wąwozy. Zamknięty pozostanie wjazd z ronda na budowaną obwodnicę do zakończenia inwestycji.
Na rondzie ułożone zostały warstwy bitumiczne, wykonane zostały m.in. roboty brukarskie i elementy oznakowania pozwalające na zmianę organizacji ruchu. Wprowadzenie ruchu okrężnego zamiast ruchu wahadłowego obowiązującego w czasie robót przy budowie ronda znacznie poprawi warunki podróżowania DK9 w okresie zimowym. Stała organizacja ruchu wprowadzona zostanie po zakończeniu wszystkich prac na rondzie i na trasie głównej obwodnicy. W czasie robót nie wyklucza się kolejnych zmian organizacji ruchu.

PIĄTEK, 15/12/2023

Roboty branżowe.

W dniu 15.12.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera czterdziesta Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w listopadzie br.
Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
 • pobocza i prace porządkowe na TG i na DK9;
 • oznakowanie pionowe na TG i na DK9;
 • bariery linowe na TG ;
 • bariery drogowe na DK9 i TG;
 • bariery mostowe i drogowe na drogach dojazdowych;
 • plantowanie, humusowanie dróg serwisowych, TG, DK9, ul. Opatowska;
 • prace porządkowe na DK9;
 • kontynuacja prac związanych z kanałem technologicznym od km 1+500 do km 2+350 na TG;
 • montaż stacji pogodowej w rejonie km 1+300;
 • montaż słupów oświetleniowych na DK9;
 • montaż lamp oświetleniowych;
 • montaż wlotów i wylotów kanału do rowu i cieku Jędrzejówka;
 • czyszczenie studni, kanału, krat i włazów;
 • wypełnienie szczelin między deskami gzymsowymi, a gzymsem;
 • montaż na wszystkich obiektach mostowych;
Na dzień 15.12.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
PIĄTEK, 10/11/2023

Roboty branżowe.

W dniu 10.11.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta dziewiąta Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w październiku br. 
Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
 • odcinki próbne warstw ścieralnych SMA na DK9 oraz warstwy ścieralnej AC11S KR 1-2;
 • warstwa ścieralna na TG od km 0+185 do km 0+230;
 • warstwa ścieralna na DK9 od km 72+342 do km 72+641 strona prawa i lewa;
 • warstwa ścieralna na asfalcie HIMA rondo na DK9 wraz z dojazdami;
 • prace brukarskie na DK9 i ul. Wąwozy;
 • wjazdy do restauracji Panorama;
 • prace porządkowe – plantowanie, humusowanie;
 • roboty bitumiczne na TG oraz rondzie DK9;
 • nawierzchnie na drogach dojazdowych DJ1P, DJ1L, DJ2L, na drodze powiatowej oraz ul. Wąwozy;
 • montaż barier energochłonnych na obiektach;
 • przygotowanie pod bariery linowe na TG;
 • pobocza na TG oraz DK9;
 • umocnienie cieku Jędrzejówka w km 0+700 przy obiekcie MD1, M1, MD2 – umocnienie i regulacja;
 • umocnienie cieku Jędrzejówka w km 1+400 przy obiekcie M2, MD3 – umocnienie i regulacja;
 • przepięcie ruchu na DK9;
 • roboty związane z etapem II;
 • regulacja urządzeń na studniach i wpustach na ul. Wąwozy oraz na DK9;
 • kanał teletechniczny od km 1+500 do km 1+700.
Na dzień 10.11.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

 

 

PONIEDZIAŁEK, 30/10/2023

Warstwa ścieralna SMA.

W dniu 30.10.2023 roku Wykonawca przystąpił do układania warstwy ścieralnej SMA z asfaltem modyfikowanym 45/80-55 na wiadukcie W-1.

ŚRODA, 25/10/2023

 

Przywrócenie stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0673T.

W dniu 31.10.2023 roku o godzinie 16:00 zostanie przywrócona stała organizacja ruchu dla drogi powiatowej nr 0673T.

Będzie umożliwiony przejazd bezpośrednio pod wiaduktem W1 w miejscowości Denkówek.

 

 

PIĄTEK, 08/09/2023

Roboty branżowe.

W dniu 08.09.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta siódma Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w lipcu br.
Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
 • warstwa podbudowy zasadniczej na TG w km 1+340 – 1+500;
 • kontynuacja prac związanych z warstwą podbudowy zasadniczej na DK9, na rondzie i ul. Wąwozy;
 • prace brukarskie na DK9, w rejonie ronda i zatoki ITD związane z układaniem krawężników na ul. Wąwozy i kostki granitowej na wyspie środkowej ronda;
 • prace brukarskie i układanie korytek trójkątnych na drodze powiatowej pod obiektem W-1;
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa oraz odcinek próbny warstwy wiążącej AC16W 50/70 KR1-2 na drodze powiatowej;
 • kontynuacja umocnienia zbiornika retencyjnego w km 1+500;
 • prace związane z formowaniem skarp, plantowaniem terenów płaskich oraz humusowaniem;
 • odcinek warstwy ścieralnej AC11S 50/70 KR1-2 na drodze serwisowej DJ-2L;
 • warstwa mrozoochronna na drodze dojazdowej DJ-1L i DJ-1P;
 • warstwa podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DJ-1L w km 0+705-1+264;
 • prace związane z montażem studni, wpustów i wylotów kanalizacji do rowów w km 1+400-1+500;
 • prace związane z montażem linii energetycznej i montażem fundamentów pod słupy na DK9, na rondzie i na ul. Wąwozy;
 • kontynuacja prac związanych z kanałem technologicznym na DK9 i wzdłuż zatoki ITD;
 • przy obiekcie P2 półki dla zwierząt oraz malowanie betonów odsłoniętych farbą antykorozyjną;
 • przy obiekcie M-2 montaż korytek trójkątnych i ścieków skarpowych za gzymsami oraz malowanie gzymsów farbą antykorozyjną.
Na dzień 08.09.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
ŚRODA, 23/08/2023

Trzecia wizyta studyjna na placu budowy z udziałem przedstawicieli mediów.

Podczas wizyty studyjnej w dniu 23 sierpnia br, przedstawiciele lokalnych mediów zapoznali się z aktualnymi etapami robót budowlanych.

Inżynier Kontraktu, Wykonawca i Inwestor poinformowali dziennikarzy o postępach prac w poszczególnych asortymentach, takich jak:

 • Prace związane ze wzmocnieniem podłoża w 100%;
 • Prace ziemne wykopy i nasypy w 95%;
 • Warstwy konstrukcyjne dróg, warstwy mrozoochronne i podbudowy z kruszyw trasy głównej w 95%;
 • Warstwy konstrukcyjne dróg, warstwy mrozoochronne i podbudowy z kruszyw dróg pozostałych klas w 60%;
 • Warstwy bitumiczne na TG podbudowa i wiążąca w 90 %;
 • Węzeł Brezelia wraz z rondem i  łącznicą DW 755  wykonany w 100%  wraz z ekranami u urządzeniami BRD oraz  oznakowaniem – oddany do użytku w dniu 26 lipca 2023 r.;
 • Rondo 4 – wlotowe na DK9 w 60 %;
 • Obiekty mostowe, przepusty z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz wiadukt zostały wykonane 95 %; Zakończono wszystkie prace związane z betonowaniem, pozostały prace wykończeniowe, asfalt lany, nawierzchnia z żywicy na chodnikach oraz bariery;
 • Przebudowa sieci SN i NN wykonana w 100%;
 • Przebudowa sieci gazowej w 100%;
 • Przebudowa sieci TT w 100%;
 • Budowa kanału technologicznego w 25 %;
 • Prace brukarskie wykonane w 70%;
 • Planowanie i humusowanie wraz z obsianiem skarp i terenów płaskich w 60 %;
 • Odwodnienie dróg wykonanie w 95% pozostał do wykonania umocnienia zbiornik retencyjny.

Wykonawca omówił także to, co aktualnie realizuje:

 • Prace na DK9, ul Wąwozy oraz zatoce ITD;
 • Budowę ronda 4-wlotowego na DK9 – prace konstrukcyjne drogi oraz prace brukarskie;
 • Roboty na drodze powiatowej w Denkówku;
 • Prace związanie z formowaniem skarp  plantowaniem  terenów płaskich oraz humusowanie i obsiew;
 • Prace związane z oświetleniem na DK9  (linia kablowa i fundamenty);
 • Umocnienia rowów;
 • Formowanie warstw konstrukcyjnych na drogach dojazdowych.

A także poinformował, że w najbliższym czasie będzie kontynuował roboty bitumiczne, wykonanie poboczy, montaż barier energochłonnych oraz balustrad, wykonanie kanału technologicznego, montaż lamp na DK9, wykonanie warstw bitumicznych na DP w miejscowości Denkówek, umocnienie cieku Jędrzejówka w rejonie obiektu M1 i M2, wykonanie warstw bitumicznych na DK9, wykonanie warstw bitumicznych na drogach dojazdowych, montaż schodów skarpowych na obiektach, wykonanie konstrukcji betonowej na zatoce ITD.

Ponadto do kwietnia 2024 roku planowane jest:

 • Wykonanie wszystkich warstw bitumicznych;
 • Zakończenie prac brukarskich i wykończeniowych;
 • Montaż oznakowania pionowego;
 • Wykonanie oznakowania poziomego;
 • Zakończenie praz związanych z kanałem technologicznym;
 • Zakończenie praz związanych z robotami wykończeniowymi porządkowymi;
 • Wykonanie prac wiązanych z montażem płotków herpetologicznych;
 • Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego.

Wykonawca zastosował na kontrakcie metodę konsolidacji gruntów przez zastosowanie nasypu przeciążeniowego. Polega ona na rozłożeniu na podłożu nienośnym obciążenia stałego na pewien okres, w celu jego zagęszczenia, a w przypadku gruntów nawodnionych dodatkowo wyparcia wody przy zastosowaniu drenażu pionowego. Najprostszym sposobem wzmocnienia słabego podłoża jest jego konsolidacja. Polega ona na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu w wyniku czego z porów gruntu wyciskana jest woda. Towarzyszy temu zmniejszenie objętości porów gruntu i wynikające z tego osiadanie nasypu. Metoda ta daje bardzo dobre efekty z punktu widzenia ekonomicznego, nie mniej jednak wymaga długiego procesu konsolidacji.

PIĄTEK, 11/08/2023

Roboty branżowe.

W dniu 11.08.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta szósta Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w lipcu br.  

 Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:

 • w rejonie węzła Brezelia przeprowadzono prace porządkowe tj. koszenie traw, węzeł został oddany do ruchu 26 lipca br.; na węźle odbywa się ruch kołowy
 • wykonanie warstwy GWN i warstwy podbudowy pomocniczej od km 1+340 do km 1+500 trasy głównej;
 • ułożenie korytek trójkątnych od km 1+340 do km 1+500 trasy głównej strona prawa i lewa;
 • wykonanie kanalizacji deszczowej, studni, kanału, wpustów i przykanalików od km 1+340 do km 1+500 trasy głównej;
 • prace związane z formowaniem skarp, humusowaniem i obsiewem trawą od km 1+340 do km 1+500 trasy głównej;
 • prace związane z formowaniem i plantowaniem terenów płaskich od km 1+500 do km 2+500 strona prawa i lewa;
 • prace związane z koszeniem traw na wcześniej posianych odcinkach;
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy pomocniczej na rondzie, na DK9 oraz na zatoce ITD;
 • wykonanie ławy pod krawężnik kamienny z betonu C25/30;
 • wykonanie podbudowy z betony C16/20 na pierścieniu ronda oraz na wyspie środkowej przejezdnej dla pojazdów wielkogabarytowych;
 • prace związane z układaniem krawężników kamiennych, na pierścieniu ronda krawężników betonowych i kostki granitowej;
 • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej na ul. Wąwozy;
 • prace związane z formowaniem nasypów pod chodniki i pod tereny zielone w rejonie ronda, ul. Wąwozy, DK9 oraz zatoki ITD;
 • prace związane z formowaniem rowów wzdłuż dróg serwisowych DJ-1L od km 0+000 do km 0+200;
 • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża na drodze serwisowej DJ-1L od km 1+200 do km 1+264;
 • wykonanie nasypu na dojeździe do obiektu MD-3 na DJ-1L od km 0+000 do km 0+150;
 • prace związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami do pól z dróg serwisowych DJ-1L;
 • prace związane z wykonaniem warstwy mrozoochronnej na drodze dojazdowej DJ-1L od km 0+700 do km 1+200;
 • wykonanie zasilania stacji pogodowej i zatoki ITD;
 • prace związane z wykonaniem oświetlenia na DK9 i na rondzie tj. rury osłonowe, kable oraz fundamenty pod lampy;
 • rozpoczęto prace związane z montażem żeliw na DK9 oraz przy rondzie;
 • przy obiekcie M-1, MD-1, MD-2, MD-3 i W-1 montaż deski gzymsowej, montaż zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowanie kap chodnikowych;
 • przy obiekcie W-1 przygotowanie podłoża betonu pod malowanie;
 • przy obiekcie M-2 gzymsy wlotu oraz wylotu na ścianach Viablock.

Na dzień 11.08.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

CZWARTEK, 20/07/2023

Zmiana organizacji ruchu na węźle Brezelia.

Tymczasowa organizacja ruchu, która będzie wprowadzona na węźle Brezelia w dniu 26.07.2023 r., polegać będzie na:

 • udostępnieniu przebudowanej łącznicy węzła DW755, nowo wybudowanego ronda oraz dojazdu do wiaduktu nad drogą wojewódzką 755 oraz torami;
 • umożliwieniu wjazdu na istniejący, zamknięty na czas przebudowy łącznicy wiadukt nad DW755
 • ponownym udostępnieniu wszystkich relacji węzła funkcjonujących przed rozpoczęciem inwestycji
 • ruch będzie się odbywał po rondzie, po warstwie ścieralnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu;
 • zamknięty dla ruchu będzie wylot na budowaną obwodnicę – kierunek Rzeszów. Wylot ten będzie funkcjonował wyłącznie jako wyjazd z budowy,ponieważ na pozostałym odcinku będą w dalszym ciągu kontynuowane roboty budowlane;
 • na drodze wojewódzkiej 755 będą udostępnione wszystkie pasy ruchu – również pas włączeniowy i wyłączeniowy. Nadal będzie funkcjonował wjazd z DW 755 na budowę /zaplecze Wykonawcy

W dniu 18 lipca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla tego fragmentu. Zawiadomienie o zmianie organizacji ruchu skierowane zostało natychmiast do stosownych organów, zgodnie z przepisami z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

 Lokalizacja zmian organizacji ruchu:         Zakres  zmian organizacji ruchu:

PONIEDZIAŁEK, 16/06/2023

Zmiany w organizacji ruchu.

Kontynuacja budowy ronda na włączeniu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do drogi krajowej nr 9 oraz przebudowa odcinka DK9 – zmiany organizacji ruchu.

Wykonawca kontynuuje budowę ronda na włączeniu realizowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do istniejącej drogi krajowej nr 9 oraz zostanie przebudowany odcinek drogi krajowej nr 9. W czasie robót wprowadzane będą zmiany organizacji ruchu.

W dniu 23.06. planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na odcinku DK9 Ostrowiec Świętokrzyski. Zamknięty zostanie prawy pas w kierunku Opatowa, odc. DK9 ul. Opatowska w km od 72+336 do km 72+520.
Ruch wahadłowy odbywał się będzie lewą połową wbudowanego ronda.

Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2023 roku.

 

PIĄTEK, 12/05/2023

Roboty branżowe.

W dniu 12.05.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta trzecia Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w marcu br.
Ich zakres był uzależniony od warunków pogodowych.Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
–        warstwa wiążąca na rondzie Brezelia na łącznicy i TG;
–        warstwa ścieralna SMA na odcinku próbnym na TG;
–        bariery energochłonne na TG od km 0+000 do km 0+300 oraz łącznica DW 755;
–        montaż wypełnień ekranów akustycznych przy rondzie Brezelia;
–        montaż lamp oświetleniowych na węźle Brezelia;
–        warstwa podbudowy bitumicznej oraz warstwa wiążąca od km 0+150 do km 0+320;
–        rozbiórka nasypu przeciążeniowego, formowanie skarp i przeciwskarp oraz kopanie rowów, przygotowanie do wykonania warstw konstrukcyjnych od km 0+320 do km 0+680;
–        druga warstwa nasypu, zasypki obiektu M1, warstwa pod płytę najazdową przy obiekcie M1 od km 0+680 do km 0+738;
–        rozbiórka nasypu przeciążeniowego od km 0+738 do km 0+809;
–        warstwy nasypu 10, 9, 8 od km 1+343 do obiektu M2 oraz przy obiekcie W1 do km 1+471;
–        formowanie skarp, przeciwskarp i rowów od km 1+700 do km 2+250;
–        humusowanie oraz obsiew trawą od km 1+700 do km 2+250 strona lewa i prawa;
–        warstwy konstrukcyjne drogi – warstwa GWN, podbudowa pomocnicza od km 2+220 do km 2+480;
–        stabilizacja podłoża C0,4/0,5 od km 2+480 do km 2+560;
–        warstwa mrozoochronna oraz warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa od km 2+480 do km 2+560;
–        korytka trójkątne po stronie prawej od km 2+220 do km 2+560;
–        prace brukarskie – krawężnik kamienny na płask na pierścieniu ronda, krawężniki betonowe na DK9 na dojazdach, tarczy ronda, pierścieniu środkowym, wyspach rozdzielających, chodniki, obrzeża chodnikowe na rondzie DK9;
–        warstwa mrozochronna i podbudowa pomocnicza na DK9 oraz tarczy ronda;
–        ekrany akustyczne na DK9 oraz tarczy ronda;
–        wpusty i przykanaliki od km 2+480 do km 2+560;
–        instalacja kablowa oraz rury osłonowe na rondzie na DK9;
–        przy obiekcie MD1, MD2 i MD3 montaż izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego, zasypki do poziomu płyt przejściowych od strony osi A oraz osi B, płyty przejściowe;
–        przy obiekcie M1 montaż izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego oraz częściowo zasypki obiektu;
–        przy obiekcie M2 sączek ustroju nośnego oraz drenaż powierzchniowy ustroju nośnego;
–        przy obiekcie W1 montaż belek prefabrykowanych typu T, betonowanie korpusu obiektu od strony osi A oraz montaż zbrojenia płyt przejściowych.

Na dzień 12.05.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 21/04/2023

Roboty branżowe.

W dniu 21.04.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta druga Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w marcu br.
Ich zakres był uzależniony od warunków pogodowych.Wykonawca poinformował, iż w poprzednim miesiącu zostały wykonane:
 • warstwy bitumiczne – warstwy podbudowy na węźle Brezelia, na tarczy ronda oraz łącznicy i dojeździe do istniejącego obiektu;
 • humusowanie skarp;
 • pobocze z kruszywa na całej tarczy ronda oraz dojazdów do ronda;
 • rozbiórka nasypów przeciążeniowych od km 0+330 do km 0+680;
 • warstwy konstrukcyjne od km 0+170 do km 0+330;
 • warstwa podbudowy bitumicznej od km 0+170 do km 0+330;
 • warstwy materacy transmisyjnych na dojeździe do obiektów M1, MD1, MD2, M2, MD3;
 • kontynuacja prac związanych z kolejnymi warstwami nasypów na dojeździe do obiektów M1, MD1, MD2, M2, MD3;
 • warstwa podbudowy bitumicznej od km 0+900 do km 1+300;
 • formowanie rowów i skarp od km 0+900 do km 1+300;
 • humusowanie i formowanie terenów zielonych od km 0+900 do km 1+300;
 • warstwa ulepszonego nasypu od km 1+343 do obiektu M2;
 • podbudowa bitumiczna od km 1+680 do km 2+220;
 • profilowanie i formowanie skarp oraz przeciwskarp od km 1+680 do km 2+220;
 • humusowanie strona lewa od km 1+680 do km 2+220;
 • kolejne warstwy nasypu GWN od km 2+315 do km 2+480;
 • profilowanie skarp i warstwa od km 2+315 do km 2+480;
 • kanalizacja deszczowa od km 2+315 do km 2+480;
 • rozbiórka, stabilizacja podłoża, warstwa mrozoochronna, warstwa podbudowy pomocniczej na rondzie na DK9;
 • odcinki próbne warstw bitumicznych – warstwy wiążącej;
 • odcinek stabilizacji C1,5/2 oraz podbudowy zasadniczej na DJ2P;
 • przy obiekcie MD1 oraz MD2 montaż izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego, wykonanie zasypek z obu stron obiektu do poziomu płyt przejściowych, wykonanie płyt przejściowych od osi A oraz osi B;
 • przy obiekcie M1 montaż izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego oraz realizowana jest zasypka obiektu z obu stron do poziomu płyt przejściowych;
 • przy obiekcie MD3 montaż izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego, wykonanie płyt przejściowych od osi A oraz osi B;
 • przy obiekcie M2 wykonanie sączka ustroju nośnego oraz montaż drenażu powierzchniowego ustroju nośnego;
 • przy wiadukcie W1 montaż belek typu T, betonowanie korpusu w osi A oraz montaż zbrojenia płyt przejściowych;
 • prace związane z oświetleniem na węźle Brezelia;
 • montaż okablowania, montaż fundamentów pod słupy, montaż słupów na węźle Brezelia, rondo oraz DW755;
Na dzień 21.04.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

 

WTOREK, 18/04/2023

Pierwsze roboty bitumiczne.

Trzy odcinki z podbudową nawierzchni
Po okresie zimowym na budowie odcinka DK9 rozpoczęły się pierwsze roboty bitumiczne. W trzech lokalizacjach ułożona została podbudowa bitumiczna pod warstwy nawierzchni. Na pozostałych odcinkach budowanej trasy kontynuowane są roboty ziemne. Dobiega końca rozbiórka nasypów przeciążeniowych. Specjalne nasypy były elementem technologii mającej na celu zagęszczenie i odwodnienie gruntu pod konstrukcję drogi. W tym roku rozpoczęła się także budowa czterowlotowego ronda na włączeniu budowanej obwodnicy do istniejącej DK9. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Po robotach rozbiórkowych w obrębie jednego pasa ruchu DK9 rozpoczęły się wykonywanie konstrukcji pierwszej połowy ronda. Równolegle trwa budowa kanalizacji w rejonie skrzyżowania.

Do czerwca zmiany organizacji ruchu
Kontynuowane są także roboty przy obiektach inżynierskich. Gotową konstrukcję mają dwa przepusty pełniące także rolę przejść dla zwierząt małych. Pięć mostów i wiaduktów ma już zabetonowane ustroje nośne. Kontynuowane są roboty w obrębie ustroju nośnego wiaduktu w ciągu trasy głównej nad drogą powiatową do Denkówka. Do wykonania zostały między innymi roboty betoniarskie i prace przy przebudowie odcinka drogi lokalnej wymagające ustabilizowanych warunków pogodowych. Ich zakończenie planowane jest w drugiej połowie czerwca. Do tego czasu ze względu na bezpieczeństwo zamknięty pozostanie odcinek drogi powiatowej Jędrzejów – Denkówek pod budowanym wiaduktem. Kierowcy korzystać będą z dotychczasowego lokalnego objazdu ulicami Stalową, Opatowską (DK9) i drogami lokalnymi przez Jędrzejów.

Nowa droga w przyszłym roku
Blisko 3-kilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Zasadnicze roboty na budowie jednojezdniowej trasy ruszyły w 2022 roku. Wykonywane były roboty ziemne, prace przy zagęszczeniu, wzmocnieniu i odwodnieniu podłoża gruntowego, rozpoczęła się także budowa obiektów mostowych. W tym roku planowane są głównie roboty nawierzchniowe. Realizacja inwestycji za blisko 53 mln zł zakończy się w I połowie 2024 roku.

PIĄTEK, 17/03/2023

Roboty branżowe.

W dniu 17.03.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta pierwsza Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w lutym br.  Ich zakres był uzależniony od warunków pogodowych.

 Wykonawca poinformował, że:

 • wykonywanie warstwy GWN, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza, formowanie skarp nasypów, kopanie rowów, korytka trójkątne, wpusty uliczne, przykanaliki, krawężniki betonowe na rondzie, krawężniki kamienne na dojeździe, podbudowa na wyspie trójkątnej, nawierzchnia z kostki granitowej na wyspie od km 0+170 do km 0+330;
 • rozbiórka nasypów przeciążeniowych od km 0+550 do km 0+680;
 • prace związane z wykonywaniem materacy transmisyjnych przy obiektach MD1, MD2, M1, M2 oraz odcinek 7 od km 1+323 do km 1+369;
 • prace związane z wykonywaniem nasypów drogowych od km 2+315 do km 2+375 – warstwa 11, 10, 9, 8, 7, 6 oraz 5;
 • prace związane z wykonywaniem nasypów drogowych od km 2+420 do km 2+485;
 • odcinek próbny stabilizacji ulepszonego podłoża C1,5/2 na drodze dojazdowej od km 0+100 do km 0+280;
 • wprowadzona organizacja ruchu na DK9;
 • rozbiórka konstrukcji warstw bitumicznych;
 • rozpoczęcie prac związanych z kanalizacją deszczową;
 • kanalizacja deszczowa przy wjeździe do restauracji Panorama;
 • przepięcie sieci średniego napięcia w km 1+200;
 • usunięcie kolizji przy drodze powiatowej;
 • zasilanie stacji meteorologicznej w km 1+320;
 • zakończone zostały prace związane z oświetleniem na węźle Brezelia;
 • pale i słupy pod ekrany akustyczne;
 • przy obiekcie MD1 demontaż wzmocnienia podłoża pod ustrojem nośnym, wykonanie izolacji cienkiej na styku z gruntem korpusu oraz skrzydeł, montaż drenażu powierzchniowego ściany korpusu oraz skrzydeł, montaż sączka
 • drenażu poziomego korpusu oraz skrzydeł, wykonanie zasypek do poziomu materaca transmisyjnego, wykonanie materaca transmisyjnego na dojazdach do obiektu;
 • przy obiekcie MD2 demontaż wzmocnienia podłoża pod ustrojem nośnym, wykonanie izolacji cienkiej na styku z gruntem korpusu oraz skrzydeł, montaż drenażu powierzchniowego ściany korpusu oraz skrzydeł, montaż sączka drenażu poziomego korpusu oraz skrzydeł, wykonanie zasypek do poziomu materaca transmisyjnego, wykonanie materaca transmisyjnego na dojazdach do obiektu;
 • przy obiekcie M1 montaż zbrojenia, betonowanie korpusu ustroju nośnego, montaż drenażu powierzchniowego korpusu oraz skrzydeł od strony zasypki, montaż drenażu poziomego korpusu oraz skrzydeł, zasypka do poziomu materaca transmisyjnego, wykonanie materaca transmisyjnego od strony obiektu w osi A;
 • przy obiekcie MD3 montaż zbrojenia oraz betonowanie ustroju nośnego, izolacja cienka na styku z gruntem korpusu oraz skrzydeł;
 • przy obiekcie M2 fundamenty skrzydeł oraz sączek drenażu odwodnienia ustroju nośnego oraz skrzydeł.

Na dzień 17.03.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PONIEDZIAŁEK, 13/03/2023

Rozpoczyna się budowa ronda na włączeniu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do drogi krajowej nr 9 – zmiany organizacji ruchu.

Rozpoczyna się budowa ronda na włączeniu realizowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do istniejącej drogi krajowej nr 9. W czasie robót wprowadzane będą zmiany organizacji ruchu. 

W najbliższą środę 15 marca planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na odcinku DK9 Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów w rejonie skrzyżowania ulicy Opatowskiej z ulicą Wąwozy. Po lewej (wschodniej) stronie DK9 rozpoczną się prace przy budowie pierwszej połowy czterowlotowego ronda w miejscu włączenia realizowanej obwodnicy do istniejącej trasy krajowej. W pierwszym etapie robót zamknięty zostanie lewy pas ruchu DK 9, a ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną odbywał się będzie pasem prawym. Analogiczna organizacja ruchu wprowadzona zostanie w czasie budowy drugiej, prawej połówki ronda. Roboty przy budowie ronda planowane są do sierpnia br.

Pomimo trwającej od połowy grudnia do połowy marca przerwy zimowej na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku od węzła Brezelia do DK9 kontynuowane były roboty, na które pozwalały warunki atmosferyczne.  Wykonawca kontynuował m.in. prace przy budowie mostów i wiaduktów. Wykonywane były m.in. zbrojenia, montaż szalunków, roboty betoniarskie. W obrębie węzła Brezelia montowane były instalacje oświetleniowe, zabijane były także pale pod ekrany.  Przy sprzyjających warunkach pogodowych kontynuowane będą rozbiórki nasypów przeciążeniowych na trasie głównej i formowanie nasypów docelowych. W okresie wiosennym wykonawca planuje kontynuację robót na całym odcinku obwodnicy. Zgodnie z umową powinny się one zakończyć one w kwietniu 2024 r. W br. zaplanowano m.in. roboty bitumiczne.

 

PIĄTEK, 17/02/2023

Roboty branżowe.

W dniu 17.02.2023 roku odbyła się w biurze Inżyniera trzydziesta Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w styczniu br.
Ich zakres był uzależniony od warunków pogodowych.Wykonawca poinformował, że:
 • rozbiórka nasypu przeciążeniowego od km 0+220 do km 0+320;
 • warstwy 14,13 oraz 12 nasypu od km 2+324 do km 2+370;
 • nasypy pod pobocza od km 0+900 do km 1+300 – strona lewa i prawa;
 • pobocze za korytkami oraz profilowanie rowu na skarpie od km 0+600 do km 2+200 – strona lewa;
 • transport materiałów sypkich;
 • roboty brukarskie;
 • ciek trójkątny przy nawierzchni od km 2+000 do km 2+200;
 • podbudowa zasadnicza od km 1+600 do km 2+100;
 • przebrukowanie korytek w rejonie połączeń z istniejącym wiaduktem na Brezelii;
 • formowanie warstwy nasypu nr 4;
 • przepięcie gazociągu w rejonie drogi nr 9;
 • montaż kabli oraz fundamentów pod słupy na węźle Brezelia;
 • dojazd do obiektu, łącznica drogi wojewódzkiej nr 755;
 • przebudowa sieci średniego napięcia w okolicach km 1+200;
 • montaż okablowania zasilania stacji pogodowej w km 1+300;
 • pale pod ekrany akustyczne w km 1+100;
 • słupy do ekranów;
 • wprowadzenie organizacji ruchu na drodze powiatowej;
 • montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego oraz montaż szalunku ustroju nośnego przy obiekcie MD1;
 • montaż szalunku ustroju nośnego, montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego oraz demontaż szalunku ustroju nośnego przy obiekcie MD2;
 • montaż szalunku, montaż zbrojenia oraz betonowanie skrzydeł S1-S4, wzmocnienie podłoża pod szalunek ustroju nośnego, montaż szalunku ustroju nośnego oraz rozpoczęty został montaż zbrojenia ustroju nośnego przy obiekcie M1;
 • montaż szalunku, zbrojenia oraz betonowanie korpusu w osi A oraz w osi B oraz skrzydeł S1-S4, wzmocnienie podłoża pod szalunek ustroju nośnego oraz montaż szalunku ustroju nośnego przy obiekcie MD3.
Na dzień 17.02.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
PIĄTEK, 17/02/2023

Schemat objazdu dla zamknięcia drogi powiatowej nr DP 0673 T.

PIĄTEK, 10/02/2023

Planowane zmiany organizacji ruchu w związku z pracami przy wiadukcie W1.

Wiadukt W1 zostanie wybudowany nad drogą powiatową w ciągu trasy głównej obwodnicy. Od 14 lutego 2023 (wtorek) planowane jest zamknięcie drogi powiatowej Denkówek – Jędrzejów. Zakres robót ściśle związany jest z ustrojem nośnym tego obiektu i niemożliwe jest utrzymanie ruchu podczas wykonywania robót na obiekcie. Podczas zmiany organizacji ruchu Wykonawca planuje prowadzić również prace drogowe na drodze powiatowej, w tym:                               

– wymiana konstrukcji drogi;

– roboty brukarskie;

– prace nawierzchniowe.

W czasie zamknięcia drogi powiatowej wytyczony zostanie objazd ulicami Stalową, Opatowska (DK9) i drogami lokalnymi w miejscowości Jędrzejów. Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie do 21 kwietnia br.

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest systemie projektuj i buduj. Roboty budowlane rozpoczęły się w ub. roku. Po odhumusowaniu terenu, odwodnieniu, zagęszczeniu i wzmocnienia podłoża gruntowego, w maju br. wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót ziemnych czyli wykonywania nasypów i wykopów, które zostały zakończone. W dalszym etapie planowane są roboty związane z obiektami mostowymi.

PIĄTEK, 13/01/2023

Podsumowanie robót wykonanych w grudniu.

W dniu 13.01.2023 roku odbyła się dwudziesta dziewiąta Rada Budowy w biurze Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca poinformował, że w poprzednim miesiącu zostały wykonane następujące roboty:

 • nasyp od km 2+320 do km 2+370 warstwa 15, 14, 13 i 12;
 • rozbiórka nasypu przeciążeniowego od km 0+225 do km 0+350 oraz od km 0+600 do km 0+680;
 • warstwa podbudowy zasadniczej od km1+600 do km 2+150;
 • formowanie skarp i rowów oraz przeciwskarp i wykonywanie nasypów pod pobocze od km 1+600 do km 2+150;
 • wykonanie cieku trójkątnego przy jezdniowego od km 1+920 do km 2+150;
 • przepięcie gazu w rejonie DK9;
 • przy obiekcie MD1 betonowanie ustroju nośnego;
 • przy obiekcie MD2 montaż szalunku ustroju nośnego;
 • przy obiekcie M1 przygotowanie podłoża pod montaż szalunku ustroju nośnego;
 • przy obiekcie M1 betonowanie skrzydeł S1-S4;
 • przy obiekcie MD3 betonowanie korpusu oraz skrzydeł w osi A oraz w osi B;
 • przerzut zapleczny materiałów w okolicy obiektu M1.

Na dzień 13.01.2023 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 02/12/2022

Podsumowanie wykonanych robót na dwudziestej ósmej Radzie Budowy.

W dniu 02.12.2022 roku odbyła się dwudziesta ósma Rada Budowy w biurze Inżyniera Kontraktu. Wykonawca poinformował, że w poprzednim miesiącu zostały wykonane następujące roboty:
 • nasyp od km 0+188 do km 0+225 warstwa 3 i 2;
 • nasyp od km 2+324 do km 2+350 warstwa 17 i 16;
 • podbudowa pomocnicza od km 1+650 do km 2+210
 • warstwa GWN od km 0+188 do km 0+225;
 • nasyp na poboczach na węźle Brezelia oraz TG od km 1+000 do km 1+200;
 • korytka ściekowe trójkątne od km 1+960 do km 2+100;
 • hałdowanie materiału;
 • profilowanie skarp;
 • kopanie rowów;
 • betonowanie skrzydeł S1-S4, montaż szalunku i zbrojenia ustroju nośnego przy obiekcie MD1;
 • betonowanie skrzydeł S1-S4, montaż szalunku ustroju nośnego przy obiekcie MD2;
 • betonowanie korpusu obiektu w osi A przy obiekcie MD1;
 • montaż prefabrykowanego ustroju nośnego przy obiekcie M2;
 • montaż izolacji termozgrzewalnej;
 • wykonanie fundamentów w osi A oraz w osi B przy obiekcie MD3;
 • montaż zbrojenia skrzydeł i korpusu obiektu MD3;
 • montaż szalunku korpusu i obiektu MD3;
 • wykonanie pali w rejonie fundamentu w osi A przy obiekcie W1;
 • wykonanie wykopu pod fundament w osi A przy obiekcie W1;
 • wykonanie podbudowy z chudego betonu przy obiekcie W1;
Nie ma aktualnie zagrożenia polegającego na niezrealizowaniu kontraktu zgodnie z terminem umownym.
WTOREK, 08/11/2022

Druga wizyta studyjna na placu budowy z udziałem przedstawicieli mediów.

Podczas wizyty studyjnej w dniu 8 listopada br, przedstawiciele lokalnych mediów zapoznali się z aktualnymi etapami robót budowlanych.

Inżynier Kontraktu, Wykonawca i Inwestor poinformowali dziennikarzy o postępach prac w poszczególnych asortymentach, takich jak:

 • wykopy;
 • przezbrojenie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej przy węźle Brezelia, drodze powiatowej i przy DK9;
 • rozebranie nasypu przeciążeniowego na węźle Brezelia w wyniku zakończenia osiadania podłoża;
 • rozbiórkę istniejącej łącznicy, wykonanie połączenia nowo wykonanych nasypów z istniejącym wiaduktem oraz częściowe wykonanie konstrukcji drogowych w obrębie węzła Brezelia;
 • elementów kanalizacji deszczowej oraz prac brukarskich w obrębie ronda takich jak : krawężniki, korytka, wyspa środkowa oraz wyspy dzielące ronda;
 • roboty palowe w miejscach obiektów mostowych;
 • przepusty drogowe P1 i P2 z prefabrykowanych elementów betonowych, które będą pełniły również funkcję przejść dla zwierząt małych.

Wykonawca omówił także to, co aktualnie realizuje:

 • roboty ziemne – nasypy oraz profilowanie skarp na całej długości inwestycji, głównie w rejonie węzła Brezelia;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • roboty związanie z wykonaniem obiektów mostowych, w tym obciążenia próbne pali przemieszczeniowych pod obiektami mostowymi, zbrojenie oraz betonowanie poszczególnych elementów obiektów.

A także poinformował, że w najbliższym czasie będzie kontynuował roboty ziemne, prace związane z rozbiórką kolejnego odcinka nasypu przeciążeniowego oraz roboty związane z wykonywaniem nasypów, w rejonie nowo wykonanych przepustów P1 i P2, prace związane z budową obiektów mostowych na cieku Jędrzejówka, zarówno na trasie głównej, jak i drogach dojazdowych. Zamierza rozpocząć roboty zlokalizowane w obrębie drogi powiatowej związanej z nowo projektowanym wiaduktem W1.

Na wiosnę 2023 roku planowane jest wykonanie linii energetycznych, w celu oświetlenia drogowego w obrębie węzła Brezelia oraz realizacja ekranów akustycznych, jako osłony przeciwhałasowej w tej części inwestycji.

Przed wakacjami planowane jest wykonanie warstw bitumicznych ronda przy węźle Brezelia, Obecnie trwa proces  akceptacji i weryfikacji  nowoprojektowanych  warstw bitumicznych z  wysoce modyfikowanym asfaltem HiMA. Tego typu asfalt będzie zastosowany na rondach oraz na dojazdach do rond.

Od  wiosny, po ustaniu warunków zimowych planowane są roboty związane z budową ronda przy DK9 oraz przebudową drogi krajowej  DK9 na odcinku 300 wraz z nowo  budowaną zatoką ITD. Roboty będą wykonywane połówko, a ruch będzie prowadzony  wahadłowo zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.

Równolegle  do wykonywanych robót na trasie głównej będą prowadzone prace związane z wykonaniem dróg serwisowych, humusowaniem skarp, zbiornik retencyjny w rejonie drogi powiatowej.

Obserwowane od wielu lat rosnące natężenie ruchu w komunikacji drogowej to nie tylko wzrost liczby przejeżdżających pojazdów, ale także coraz większy udział maksymalnych obciążeń osi. Oznacza to, że współczesne i przyszłe nawierzchnie drogowe muszą sprostać o wiele wyższym wymaganiom od stawianych jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.

Rosnące wymagania wobec nawierzchni, np. w stosunku do jej odporności na kolinowanie (wzrastający ruch i obciążenie osi) i spękania niskotemperaturowe (obserwowane w ostatnich latach nasilenie spadków i wzrostów dobowych temperatur), skłaniają producentów materiałów drogowych do polepszania ich właściwości.  Na naszym Kontrakcie zostanie zastosowany wysokomodyfikowany asfalt HiMA, którego celem jest przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym (koleinom) oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych. Asfalty te mogą być stosowane w technologiach oraz lokalizacjach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość:

– w przypadku budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego przewidziana jest na rondzie i jego dojazdach w dwóch warstwach: podbudowie asfaltowej i warstwie wiążącej z zastosowaniem asfaltu HiMA. Pierwszy odcinek próbny podbudowy w tej technologii został wykonany w październiku na drodze serwisowej. Laboratoryjne badania próbek pobranych z tego odcinka uzyskały wynik pozytywny.

 

WTOREK, 12/10/2022

Pierwszy odcinek próbny podbudowy bitumicznej.

W dniu 12.10.2022 roku odbyła się próba technologiczna na odcinku próbnym wykonanym na drodze serwisowej DJ-2L z dwóch rodzajów podbudów z mieszanek mieneralno-asfaltowych, tj.
– AC 22P 35/50 – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, przeznaczona do wbudowania na ciągu głównym, za wyjątkiem dojazdów i rond;
– podbudowa AC 22P PMB 25/55-80 zawierająca asfalty wysokomodyfikowane polimerami, które mają pozytywny wpływ na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej, wpływają znacząco na wydłużenie cyklu życia nawierzchni oraz zmniejszenie kosztów utrzymania dróg – przeznaczona do wbudowania na rondach i dojazdach.

Przedstawiciele Nadzoru oraz Inwestora pobrali materiał bezpośrednio z układarki, w celu wykonania badań technicznych składu i sprawdzenia jego właściwości.

 

PONIEDZIAŁEK, 12/09/2022

Podsumowanie robót wykonanych w sierpniu.

W dniu 12.09.2022 roku odbyła się dwudziesta piąta Rada Budowy w biurze Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca poinformował, że w poprzednim miesiącu zostały wykonane następujące roboty:

 • nasyp od km 2+262 do km 2+465;
 • roboty ziemne od km 1+640 do km 2+262;
 • podłoże wraz z wyprofilowaniem skarp;
 • przygotowanie odcinka do wykonania stabilizacji podłoża C0,4/0,5;
 • roboty związane z warstwami konstrukcyjnymi od km 0+880 do km 1+320;
 • odcinek próbny stabilizacji od km 0+880 do km 1+320;
 • odcinek próbny warstwy mrozoochronnej i warstwy podbudowy pomocniczej od km 0+880 do km 1+320;
 • drogi dojazdowe;
 • nasyp na dojazdach do obiektu MD1, MD2;
 • konsolidacja gruntu na nasypie w rejonie węzła Brezelia i łącznicy DW755 od km 0+000 do km 0+110;
 • rozbiórka drogi powiatowej;
 • kanalizacja deszczowa na drodze powiatowej;
 • umocnienia podłoża pod obiekty przy obiekcie W1;
 • stopa fundamentowa przy obiekcie P1;
 • montaż prefabrykatów;
 • zbrojenie wlotu i wylotu płyty fundamentowej z obiektu;
 • fundament przy obiekcie MD1 w osi A i osi B;
 • fundament przy obiekcie MD2 w osi B;
 • montaż zbrojenia fundamentu przy obiekcie M1 w osi B;
 • podbudowa pod fundament przy obiekcie M2 w osi A i osi B;
 • montaż zbrojenia fundamentu w osi B;
 • bajpas omijający obiekt;
 • wykopy przy obiekcie P2.

Nie ma aktualnie zagrożenia polegającego na niezrealizowaniu kontraktu zgodnie z terminem umownym.

 

PIĄTEK, 05/08/2022

Podsumowanie wykonanych robót zrealizowanych w lipcu

W dniu 05.08.2022 roku odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy online.

 Wykonawca poinformował, że na budowie wykonano:

 • nasyp przeciążeniowy od km 0+225 do km 0+680; trwa proces pomiaru osiadań;
 • nasyp przeciążeniowy od km 0+738 do km 0+809, trwa proces pomiaru osiadań;
 • nasyp przeciążeniowy od km 1+471 do km 1+520;
 • nasyp podstawowy od km 2+262 do km 2+465 – warstwa 10;
 • wykop od km 1+640 do km 2+262;
 • odcinek próbny warstwy mrozoochronnej i podbudowy pomocniczej od km 0+880 do km 1+320;
 • prace na terenach zielonych, poza pasem drogowym na zatoce dla Inspekcji Transportu Drogowego oraz przy ul. Wąwozy;
 • podłoże pod drogi serwisowe;
 • wzmocnienie podłoża przy obiekcie MD3;
 • kolumny przemieszczeniowe zbrojone i niezbrojone na odcinku 8;
 • roboty ziemne w rejonie obiektów P1. M1, MD1, MD2;
 • obniżenie poziomu cieku wodnego „Jędrzejówka” w rejonie obiektu M1, MD1, MD2;
 • przetransportowanie zbrojenia na fundamenty dla obiektów P1, M1, MD1, MD2;

Nie ma aktualnie zagrożenia polegającego na niezrealizowaniu kontraktu zgodnie z terminem umownym.

 

PIĄTEK, 15/07/2022

Pierwsza wizyta studyjna

Pierwsza wizyta studyjna dla przedstawicieli mediów została zorganizowana 15 lipca 2022 r. Dziennikarze zostali zapoznani z etapami robót, ich zaawansowaniem, odwiedzili również plac budowy. O postępach prac i zastosowanych technologiach opowiadali przedstawiciele Inwestora – GDDKiA Oddziału w Kielcach, Wykonawcy – firmy Fabe Polska oraz Nadzoru Inwestycji – firmy Prosta Projekt.Podczas wizyty omówiono wykonane dotychczas roboty, takie jak:
-wycinka drzew i krzewów, karczowanie;
 -odhumusowanie całego odcinka obwodnicy;
-nasypy na nowo projektowanej trasie rondo przy węźle Brezelia;
 -wykopy;
 -przezbrojenie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej przy węźle Brezelia, drodze powiatowej i przy DK9.Uczestnicy wizyty zostali zapoznani z rozwiązaniami, w ramach których wykonano:
 -platformy robocze pod dreny pionowe VD oraz pale przemieszczeniowe i kolumny pod obiekty;
 -dreny pionowe VD o głębokości od 6m do 11m;
 -pale przemieszczeniowe o średnicy 360mm i 400mm na głębokość od 6m do 8m;
 -CMC kolumny betonowe;
 -materace transmisyjne wzmocnione prętami kompozytowymi.Wykonawca aktualnie realizuje:
 -roboty ziemne wykopy oraz nasypy;
 -rozbiórkę istniejącej łącznicy węzeł Brezelia;
 -nasypy przeciążeniowe, w celu uzyskania konsolidacji gruntów, które zalegają w podłożu (równolegle prowadzony jest monitoring osiadania podłoża pod nasypami przeciążeniowymi);
 -roboty palowe w miejscu obiektów mostowych.W najbliższym czasie kontynuowane będą roboty ziemne i prace związane z budową obiektów mostowych.
 Do końca roku wykonawca  planuje wykonanie ronda przy węźle Brezelia wraz z zakończeniem robót ziemnych oraz częściowym wykonaniem konstrukcji drogowych.
 Wykonanie tych konstrukcji planowane jest w przyszłym roku.Szczególne zainteresowanie wzbudziło przedstawione przez wykonawcę rozwiązanie oparte na wykonaniu drenów pionowych. To metoda przyczyniająca się do szybszego odprowadzenia wody z podłoża gruntowego, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie kolejnych robót budowlanych. Z uwagi na zmienny rodzaj gruntu występujący na obszarze tej inwestycji, zastosowano także technologię wzmocnienia podłoża przemieszczeniowymi kolumnami betonowymi z głowicą kruszywową.

 

PONIEDZIAŁEK, 20/06/2022

Roboty ziemne – wykopy i nasypy.

Obecnie na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego wykonywane są m.in.:
– roboty ziemne
wykopy, w tym skarpowanie, plantowanie, kopanie rowów odwadniających w km od 0+900 do km 1+350;
wykopy w km od 1+700 do km 2+250;
nasypy podstawowe z gruntu stabilizowanego spoiwem w km 0+735 do km 900 oraz w km od 1+471 do km 1+700;
nasyp przeciążeniowy – trasa główna od km 0+050 do km 188, od km 220 do km 680 oraz łącznica DW 755 w km 0+000 do 0+110;
podłoże pod konstrukcję, przygotowanie do stabilizacji odcinek od km 0+900 do km 1+350.
– roboty branżowe
zabezpieczenie i przekładki sieci energetycznej w rejonie ronda przy DK9.

PIĄTEK, 20/05/2022

Planowane zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową węzła „Brezelia”.

Przebudowa węzła Brezelia w Ostrowcu Świętokrzyskim to kolejny etap realizacji obwodnicy miasta w ciągi drogi krajowej nr 9. W przyszłym tygodniu planowane są zmiany organizacji ruchu na węźle, który zostanie przebudowany i dostosowany do włączenia nowej drogi.

Od 25 maja 2022 (środa) planowane jest zamknięcie łącznicy  węzła Brezelia komunikującej drogę wojewódzką nr 755 (ul. Zygmuntówka) z ul. Jana Piwnika „Ponurego”. Ruch na wprost drogą wojewódzką nr 755 pod wiaduktem węzła odbywał się będzie jak dotychczas, w obu kierunkach z możliwymi przewężeniami i ograniczeniami prędkości. Zamknięte zostaną wjazdy na węzeł (wiadukt) od ulicy Zygmuntówka (od DW755) i od ulicy Jana Piwnika „Ponurego”. Oznakowany objazd poprowadzony zostanie od ulicy Samsonowicza i Jana Piwnika, Aleją 25-lecia Wolności, Aleją 3-go Maja (DK9) ulicą Sandomierską (DK9) i ulicą Zygmuntówka. Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest w IV kwartale br.

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest systemie projektuj i buduj. Roboty budowlane rozpoczęły się w ub. roku. Po odhumusowaniu terenu, odwodnieniu, zagęszczeniu i wzmocnienia podłoża gruntowego, w maju br. wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót ziemnych czyli wykonywania nasypów i wykopów.

PONIEDZIAŁEK, 04/05/2022

Ruszyły roboty ziemne.

Rozpoczęły się roboty ziemne związane z wykopem i wykonywaniem warstw nasypów trasy głównej. Warstwy nasypu stabilizowane są spoiwem hydraulicznym. Wykonawca rozpoczął wykonanie kanalizacji deszczowej w km 2+500. W związku z tymi pracami wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na DK9 (ul. Opatowska przy skrzyżowaniu z ul. Wąwozy). Na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlne.

Kontynuowane są prace geodezyjne oraz kontrola terenu pod kątem saperskim, archeologicznym i przyrodniczym. Wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem skarpy rowu drogi wojewódzkiej nr 755. W dalszym ciągu trwają prace związane układaniem prętów kompozytowych GRP oraz warstw materaca transmisyjnego dla wzmocnienia i odwodnienia podłoża gruntowego.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.

PIĄTEK, 04/03/2022

Podsumowanie wykonanych robót na dziewiętnastej Radzie Budowy.

W dniu 04.03.2022 roku odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy online.

 Wykonawca poinformował, że:

 • zostały wykonane platformy robocze pod dreny VD przy obiektach na odcinku od km 0+075 do km 0+810. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonywaniem drenów na odcinku od 0+075 do km 0+180;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 9 (ruch wahadłowy), dzięki której udało się dokonać wycinki drzew zlokalizowanych w tym rejonie;
 • rozpoczęły się roboty rozbiórkowe w rejonie drogi krajowej nr 9;
 • odtworzono nawierzchnię z kruszywa;
 • wykonany został odcinek próbny ze spoiwa stabilizowanego hydraulicznie;
 • rozpoczęły się przygotowania do wykonywania platformy roboczej pod pale przy obiektach M2 oraz W1;
 • wykonano platformę roboczą pod obiekt P2 oraz przygotowano pierwszą warstwę pod wzmocnienie powierzchniowe z prętów GRP.

Nie ma aktualnie zagrożenia polegającego na niezrealizowaniu kontraktu zgodnie z terminem umownym.

czwartek, 03/03/2022

Technologie wzmocnienia podłoża gruntowego.

Wykonawca kontynuuje prace związane z odhumusowaniem terenu w śladzie dróg dojazdowych i technologicznych. Została wykonana platforma robocza dla części odcinków, na których w celu wzmocnienia podłoża pod nasypami stosowana jest technologia drenów pionowych. Rozpoczęte zostały prace związane z wykonywaniem drenów pionowych w lokalizacji węzła „Brezelia”. Prowadzone są również roboty przygotowawcze, przed przystąpieniem do wykonywania wzmocnienia podłoża pod obiektami metodą betonowych pali przemieszczeniowych na obiektach P1, P2, MD-1, MD-2, M-1, MD-3, M-2 i W-1 polegające na odhumusowaniu, wykonaniu wykopów i przygotowaniu odpowiednich platform roboczych dla ciężkiego sprzętu. Wykonawca wykonał część robót branżowych takich jak sieci wodociągowe i sieci gazowe. Prace na budowie wykonywane są zgodnie z harmonogramem robót.

ŚRODA, 02/02/2022

Prace w branży wodociągowej.

W dniu 02.02.2022 roku odbyła się online osiemnasta Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w styczniu br.  Ich zakres był uzależniony od warunków pogodowych.

 Wykonawca poinformował, że:

 • przygotowywał drogi technologiczne, zaplecze budowy i place pod magazynowanie materiałów;
 • Wykonał odhumusowanie w km 0+700.
 • Prowadzono prace branży wodociągowej, został wykonany wodociąg przy węźle „Brezelia” wraz z kanałem sanitarnym ciśnieniowym;
 • Został wykonany wodociąg przy drodze powiatowej oraz drodze krajowej nr 9.

Na dzień 02.02.2022 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

CZWARTEK, 13/01/2022

Odbyła się siedemnasta Rada Budowy.

W dniu 13.01.2022 roku odbyła się online siedemnasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

  • sporządzał dokumentację, celem prowadzenia prac w okresie zimowym;
  • zabezpieczał i oczyszczał plac budowy;
  • serwisował maszyny;
  • kontynuował roboty związane z wykonaniem dróg technologicznych;
  • wykonywał odwodnienie placu budowy;
  • prowadził nadzór saperski, archeologiczny oraz środowiskowy;
  • wykonywał wycinki w zakresie uzyskanych decyzji;
  • usunął karpiny po wycince;
  • prowadził prace branżowe związane z przebudową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dzień 13.01.2022 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

ŚRODA, 01/12/2021

Roboty przygotowawcze.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca przystąpił do prac geodezyjnych oraz kontroli terenu pod kątem saperskim, archeologicznym i przyrodniczym. Zostało przygotowane zaplecze budowy oraz część dróg technologicznych. Wykonano część robót przygotowawczych, takich jak wycinka drzew i krzewów, odwodnienie terenu budowy oraz rozpoczęto usuwanie humusu. Przystąpiono do odmulenia cieku „Jędrzejówka”.

WTOREK, 16/11/2021

Teren budowy przekazany.

Teren budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego został formalnie przekazany Wykonawcy inwestycji w dniu 16 listopada br. To otwiera drogę do przygotowania terenu, a następnie do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych.

Inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 9 realizowana jest od ubiegłego roku w systemie Projektuj i Buduj. Zgodnie z harmonogramem Wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  złożył w maju br. wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzyskał decyzję we wrześniu, a w ub. miesiącu stała się ona ostateczna.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca może rozpocząć przygotowanie terenu pod zasadnicze roboty budowlane. W pierwszej kolejności planowane jest wytyczenie i inwentaryzacja terenu, sprawdzenie pod kątem saperskim i archeologicznym, przygotowanie zaplecza i dróg technologicznych, wycinka drzew i krzewów. Zasadnicze roboty planowane są już w przyszłym roku, ale Wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia odhumusowania terenu jeszcze przed sezonem zimowym.

PIĄTEK, 05/11/2021

Odbyła się piętnasta Rada Budowy.

W dniu 05.11.2021 roku odbyła się online piętnasta Rada Budowy.

 Wykonawca poinformował, iż:

 • kontynuował prace związane z projektem wykonawczym;
 • trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dzień 05.11.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 01/10/2021

Odbyła się czternasta Rada Budowy.

W dniu 01.10.2021 roku odbyła się online czternasta Rada Budowy.

Inspektor Nadzoru Koordynator poinformował, iż w związku z wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca kontynuuje prace związane z projektem wykonawczym oraz jest w trakcie organizowania zaplecza budowy.                                         Prace postępują zgodnie z harmonogramem robót projektowych.

Na dzień 01.10.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 10/09/2021

Aktualności

W dniu 10.09.2021 roku została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Decyzja nr 6/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej Nr 9, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

WTOREK, 07/09/2021

Odbyła się trzynasta Rada Budowy.

 W dniu 07.09.2021 roku odbyła się online trzynasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 – brał czynny udział w postępowaniu o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej;

– kontynuował prace związane z projektem wykonawczym;

– trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dziś, brak jest zagrożenia realizacji Kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 13/08/2021

Odbyła się dwunasta Rada Budowy.

W dniu 13.08.2021 roku odbyła się online dwunasta Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że:

 • brał czynny udział w postępowaniu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 • przedłożył do weryfikacji analizę faunistyczną;
 • kontynuował prace nad projektem wykonawczym.

Na dzień 13.08.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Ogólne zaawansowanie całego kontraktu wynosi 6,93 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej.

piątek, 09/07/2021

Odbyła się jedenasta Rada Budowy.

W dniu 09.07.2021 roku odbyła się online jedenasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 – dostarczył do Urzędu Wojewódzkiego materiały w sprawie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

 – zostały rozpoczęte prace nad projektami wykonawczymi.

Na dzień 09.07.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Konsultant potwierdził, że ustalenia, które zostały poczynione z dokumentacją projektową, spełniają wszystkie dotychczasowe postanowienia. Wykonawca będzie kontynuował prace projektowe zgodnie z harmonogramem.


PIĄTEK, 11/06/2021

Odbyła się dziesiąta Rada Budowy.

W dniu 11.06.2021 roku odbyła się online dziesiąta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

 • został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu; 
 • uzgodniony został z Konsultantem i Zamawiającym Projekt Budowlany;
 • uzgodniony został z Konsultantem i Zamawiającym wniosek o wydanie decyzji ZRID;
 • został złożony wniosek o ZRID do Wojewody Świętokrzyskiego.

Konsultant potwierdził, że wszystkie ustalenia, które zostały poczynione z dokumentacją projektową, spełniają wszystkie dotychczasowe postanowienia. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z Umową.

piątek, 07/05/2021

Odbyła się dziewiąta Rada Budowy.

W dniu 07.05.2021 roku odbyła się online dziewiąta Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Wykonawca poinformował, iż wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej wraz z dokumentacją jest gotowy do złożenia do Urzędu Wojewódzkiego. Tuż po Radzie Budowy Wykonawca przekaże niezbędne materiały do Urzędu Wojewódzkiego.

Nadzór Inwestorski poinformował, iż pierwszy kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założonym harmonogramem robót i na dzień 07.05.2021 roku nie ma zagrożenia realizacji kontraktu z terminem umownym. 

 


PIĄTEK, 02/04/2021

Odbyła się ósma Rada Budowy.

W dniu 02.04.2021 roku odbyła się online ósma Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że:

 • w związku ze złożonym operatem geodezyjnym w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wykonawca bierze czynny udział związany z projektem podziału nieruchomości; weryfikacja prowadzona jest dwuetapowo:
  1. weryfikacja treści technicznej na mapie do celów projektowych została zakończona;
  2. trwa weryfikacja w zakresie zgodności z przepisami;
 • został opracowany i złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu po korektach, uwzględniających audyt BRD;
 • uzgadniał z Konsultantem i Zamawiającym projekt budowlany;
 • uzgadniał projekt budowlany z gestorami sieci;
 • zostały pozyskane opinie materiałów do wniosku o ZRID.
 • odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie odbioru projektu budowlanego. Trwa procedowanie odbioru projektu budowlanego.

Na dzień 02.04.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Ogólne zaawansowanie kontraktu wynosi 5,61 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej.

piątek, 05/03/2021

Odbyła się siódma Rada Budowy.

W dniu 05.03.2021 roku odbyła się online siódma Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Ogólne zaawansowanie kontraktu wynosi 5,36 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej .

Wykonawca poinformował, iż:

 • został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który został przesłany do Zamawiającego;
 • został złożony do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim operat geodezyjny zawierający projekt podziału nieruchomości;
 • został złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu;
 • trwa uzgadnianie z Konsultantem Projektu Budowlanego;
 • trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego z gestorami sieci – uzgodnienia branżowe;
 • pozyskiwał opinie do wniosku ZRID.

Konsultant potwierdził, że elementy dokumentacji projektowej, które przedstawił Projektant zostały wykonane. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dziś, brak jest zagrożenia realizacji Kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 05/02/2021

Odbyła się szósta Rada Budowy.

W dniu 05.02.2021 roku odbyła się online szósta Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy, w tym:

 • uzgodnione zostały z Zamawiającym i Konsultantem Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego;
 • został opracowany i przekazany do Zamawiającego oraz Konsultanta Projekt geotechniczny;
 • Wykonawca uzyskał protokół z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym uzgodniono przebieg sieci uzbrojenia teren
 • kontynuacja prac terenowych związanych z inwentaryzacją przyrodnicz
 • został złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii.
 • został złożony do uzgodnienia Zamawiającemu i Konsultantowi w wersji elektronicznej Projekt Budowlany z informacją, że uzgodnienia branżowe są w trakcie procedowania.

Na dzień 05.02.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

piątek, 08/01/2021

Odbyła się piąta Rada Budowy.

W dniu 08.01.2021 roku odbyła się online piąta Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Zaawansowanie finansowe na podstawie wystawionego Protokołu odbioru robót częściowych wynosi 2 199 370,24 zł brutto.

Wykonawca poinformował, iż:

 • zakończono prace i przekazano opinię geotechniczną wraz z badaniami warunków gruntowych do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego;
 • Prace terenowe – zakończono inwentaryzację przyrodniczą i trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko
 • Pozyskano wszystkie opinie od zainteresowanych organów w sprawie projektu Stałej Organizacji Ruchu. Niebawem będzie złożony do Zamawiającego wniosek o jego zatwierdzenie;
 • W trakcie opracowywania jest Projekt Budowlany i materiały do opinii ZRID.

Na dzień 08.01.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
Ponadto omówiono sprawy związanie z przebiegiem linii rozgraniczających, korektą raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, punktem referencyjnym 0,0 na obiekcie w miejscu dylatacji przy węźle Brezelia.

PIĄTEK, 04/12/2020

Odbyła się czwarta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 • kontynuował prace związane z opracowywaniem opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego, prace terenowe zostały zakończone;
 • został złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną;
 • opracowano i przekazano do Zamawiającego i Konsultanta materiały do audytu BRD
 • uzgodnił projekt stałej organizacji ruchu z Zamawiającym i Konsultantem oraz wysłał go do opiniowania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urzędu Gminy w Bodzechowie oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

piątek, 06/11/2020
Odbyła się trzecia Rada Budowy.

W dniu 06.11.2020 roku odbyła się online trzecia Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

 • pod koniec października uzyskał klauzulę do Mapy do Celów Projektowych;
 • opracowano operat wodnoprawny – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski.

Na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umowny.
Ponadto omówiono sprawy związanie z liniami rozgraniczającymi w rejonie węzła Brezelia.

Zaproponowano, aby stacja pogodowa, która zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym powinna znajdować się przy obiekcie M1.

czwartek, 08/10/2020

Odbyła się druga Rada Budowy.

W dniu 08.10.2020 roku odbyła się druga Rada Budowy w formie wideokonferencji, z uwagi na obostrzenia związane panującą epidemią COVID-19.  Wykonawca poinformował, że w przyszłym tygodniu z Ośrodka Geodezji otrzyma opatrzoną klauzulą Mapę do celów projektowych. W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

Opis prac projektowych:

 • trwa weryfikacja operatu geodezyjnego technicznego przez PODGiK;
 • opracowano operat wodnoprawny  w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • trwają prace geologiczne. Zgodnie z harmonogramem przewidziane były do 09.10.2020 r.
czwartek, 10/09/2020
Odbyła się pierwsza Rada Budowy.

W dniu 10.09.2020 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy w biurze Konsultanta  Nadzoru Inwestorskiego w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 1 pokój 209.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych związanych z geodezyjnymi pracami terenowymi i aktualizacją mapy do celów projektowych, która w najbliższym czasie powinna zostać oklauzulowana. Ponadto Wykonawca wystąpił o warunki przebudowy sieci do gestorów oraz opracowano mapę terenu.

poniedziałek, 01/09/2020

Otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego.

W dniu 01/09/2020 otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego pod adresem:

ul. Hauke Bosaka 1 (II piętro)
25-217 Kielce

Biuro jest czynne ponpt. w godzinach 8:0016:00.