Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 95 % 95 %
  • Zaawansowanie rzeczowe 85,93% 85,93%
  • Zaawansowanie finansowe 95,92% 95,92%
  • Zaawansowanie robót drogowych 85,21% 85,21%
  • Zaawansowanie robót mostowych 89,44% 89,44%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 91,52% 91,52%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 82,28% 82,28%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 81,93% 81,93%