Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 95 % 95 %
  • Zaawansowanie rzeczowe 40,14% 40,14%
  • Zaawansowanie finansowe 53,34% 53,34%
  • Zaawansowanie robót drogowych 42,06% 42,06%
  • Zaawansowanie robót mostowych 14,64% 14,64%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 52,29% 52,29%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 7,95% 7,95%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 2,59% 2,59%