Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 90 % 90 %
  • Zaawansowanie rzeczowe 9,50 % 9,50 %
  • Zaawansowanie finansowe 9,50 % 9,50 %
  • Zaawansowanie robót drogowych 0,96 % 0,96 %
  • Zaawansowanie robót mostowych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 0% 0%