Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 95 % 95 %
  • Zaawansowanie rzeczowe 100% 100%
  • Zaawansowanie finansowe 95,92% 95,92%
  • Zaawansowanie robót drogowych 100% 100%
  • Zaawansowanie robót mostowych 100% 100%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 100% 100%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 100% 100%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 100% 100%