Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 95 % 95 %
  • Zaawansowanie rzeczowe 51,79% 51,79%
  • Zaawansowanie finansowe 65,58% 65,58%
  • Zaawansowanie robót drogowych 50,16% 50,16%
  • Zaawansowanie robót mostowych 42,25% 42,25%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 69,26% 69,26%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 7,95% 7,95%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 2,59% 2,59%