Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 80% 80%
  • Zaawansowanie rzeczowe 5,61% 5,61%
  • Zaawansowanie finansowe 5,61% 5,61%
  • Zaawansowanie robót drogowych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót mostowych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 0% 0%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 0% 0%