Postęp robót

Procentowe zaawansowanie prac

  • Postęp prac projektowych 95 % 95 %
  • Zaawansowanie rzeczowe 61,29% 61,29%
  • Zaawansowanie finansowe 70,12% 70,12%
  • Zaawansowanie robót drogowych 59,85% 59,85%
  • Zaawansowanie robót mostowych 68,19% 68,19%
  • Zaawansowanie robót sanitarnych 81,78% 81,78%
  • Zaawansowanie robót elektroenergetycznych 55,92% 55,92%
  • Zaawansowanie robót teletechnicznych 2,59% 2,59%